Deklaracja właściwości użytkowych szyb

4 hart-14-33.1

4 hart-16-4 (jednostronnie hartowana)

4 hart-16-4 (obustronne hartowana)

4 hart-20-4 (jednostronnie hartowana)

4 hart-20-4 hart (obustronnie hartowana)

4 satinato hart-20-4 (jednostronnie hartowana mleczna)

4 satyn hart-16-4 hart (OB.TG) obustronnie hartowana mleczna

4 satyna hart-16-4 (jednostronnie hartowana mleczna)

4 satyna hart-20-4 hart (OB,TG) obustronnie hartowana mleczna

4 satyna-14-33.1 (obscure laminated)

4 satyna-16-4 (obscure) OB

4 satyna-20-4 (obsure) OB

4-14-33.1

4-16-4

4-20-4

33.1-12-33.1 (double laminated)

33.1-14-4